„НЕЧЪРАЛ НУТРИШЪН КЪМПАНИ“ ООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 “ Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

 

 

 

НЕЧЪРАЛ НУТРИШЪН КЪМПАНИ“ ООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 “ Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Красен Дачев – управител на „НЕЧЪРАЛ НУТРИШЪН КЪМПАНИ“ ООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Стойността на проект „Пускане в експлоатация на цех за производство на експандирани храни“ е в размер на 199 984,06 лв., от които 99 992,02 лв. безвъзмездна финансова помощ.

НЕЧЪРАЛ НУТРИШЪН КЪМПАНИ“ ООД има дългогодишен опит в производството и опаковането на хранителни стоки. Проектното предложение предвижда закупуване на 2 експандиращи машини и 1 електрокар, които да бъдат използвани в новоизграден цех за производство на експандирани храни. Експандираните храни се произвеждат от зърнени култури – ориз, царевица, пшеница, като почистената, обезпрашена суровина се навлажнява до 17-18% влажност, престоява кратко време според продукта за поемане на влагата и се подава на експандираща машина, където малки количества от суровината (от 5 до 11 гр.) се притискат между две плочи с висока температура. Рязкото повишаване на температурата води до много бързо разширение на продукта, заради бързото разширение на водата в него – това е така наречената експанзия или избухване. Съгласно бизнес-плана се очаква в края на първата година от изпълнението му да бъдат произвеждани средно по 20 тона оризови, пшенични и царевични пресовки.