Нови 700 000 хиляди лева влизат в община Раковски

Площадка за екстремни спортове в Раковски и нов физкултурен салон в Белозем до края на годината

Кметът на община Раковски Павел Гуджеров и неговият заместник Йовко Романов подписаха договорите по двата одобрени проекта в Разплащателната Агенция на Държавен фонд „Земеделие“.

Единият от проектите е за изграждането на нов физкултурен салон на ОУ“Гео Милев“ в Белозем, а другият за площадка за екстремни спортове в Раковски.

Проектите бяха одобрени от Фонда по „Програмата за развитие на селските райони с подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура“ и „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“.

Новият физкултурен салон на училището в Белозем ще бъде построен и оборудван с всичко необходимо за функционирането му. Стойността на проекта е 81 978,30 хил. лв.

Площадката за екстремни спортове ще включва скейт и байк шанса и ще бъде изградена на терена на обособения огромен спортен център между двата квартала на Раковски „Секирово“ и „Ген.Николаево“. Стойността на одобрения проект е 484 427,46 хил.лв. В новоизграждащият се мащабен спортен комплекс вече има изградени тенис кортове, предстои откриването на две футболни игрища заложени в бюджетната програма на общината, а в бъдеще ще бъде построен и голям градски плувен басейн. Към спортният комплекс ще има обособени и 66 паркоместа.

Предстои процедура по избор на изпълнител и при благоприятни обстоятелства обектите по двата проекта ще бъдат готови до края на годината.