Откриват нов филиал за спешна медицинска помощ в Раковски

Министерството на здравеопазването ще финансира изграждането на нов филиал за „Спешна медицина“ в гр.Раковски.

Инвестиционното предложение се реализира по проект на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ , приоритетна ос 4 „Регионална здравна структура за подкрепа на спешната помощ“. Филиалът ще бъде построен върху общинска земя с обща площ от 140 кв.м.

Основната цел на инвестиционният проект е да се осигури своевременна и качествена диагностика, терапевтично поведение, лечение и транспортиране на пациентите със спешни състояния.