Първа обща среща на училищните вестници

Училищният вестник „Междучасие“ от ОУ“Христо Смирненски се  представя днес  на Първата обща среща на училищните вестници в град София. Никол Шопва и Кейти Петкова са  представителите на  редакторския екип.
Форумътсе провежда на 2-ри юни в Столична община,където  се събират около  60 представители на всички редакционни екипи. Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“, Столичната община и Столичната библиотека подкрепят идеята и спомагат за създаване на фонд на училищни вестници.
Инициативата е на Ученическия парламент към Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, който печели конкурс на Столична община с темата „Ученическият вестник – гласът на младите“. Целта е да се осъществи сътрудничество между всички ученически екипи, издаващи училищни вестници, да се обменят добри практики между младите хора и училищата и те да се популяризират сред обществото.