Павел Гуджеров откри новото крило на ДГ“Щастливо детство“

С  богослов за здраве и успех  отец  Румен от храм „Свети Архангел Михаил“  откри тържеството по повод откриването на новата сграда към детска градина „Щастливо детство “ в Раковски.

Обектът представлява пристройка на нова сграда към детска градина „Щастливо детство”, която ще поеме две нови градински групи и физкултурен салон, чрез директна комуникация между съществуващата и новата сграда чрез топла връзка. Новото крило е построено изцяло със средства от общинския бюджет и е на стойност 600 000 лв. и е завършено в рамките на 165 дни.

На основният вход към сградата е осигурена и рампа за хора с увреждания. Сградата е двуетажна, като на първия етаж има кабинет, санитарни помещения, кухня, предверие към кухня, гардеробно, склад към гардеробното, помещение за деца, включващо зони за игра, хранене и спално помещение, тоалетна за деца, стълбищна клетка, коридор, физкултурен салон и преддверие към салона.

На вторият етаж на новопостроената детска градина са изградени два кабинета, санитарни помещения, тоалетна за деца, помещение за деца, включващо зони за хранене, игра и спално помещение, гардеробно, склад към гардеробно, кухня и преддверие към кухнята.

Лентата на новата сграда  прерязаха директорката на детското заведение г-жа Печева и кмета Павел Гуджеров, а истинските домакини на събитието децата от детска градина „Щастливо детство“ поздравиха присъстващите с  кратка музикална програма.

На събитието присъстваха  и председателя на ОбС- Раковски Георги Лесов, общинските зам. кметове Татяна Бакова, Божидар Стрехин и Йовко Романов.

Още на първата копка кметът Павел Гуджеров поясни, че за построяването на новата сграда община Раковски ще тегли кредит, а депутатът Младен Шишков поздрави кмета Гуджеров за водената от него политика за осигуряването на нови места в детските градини. „Държа да кажа , че това е най-хубавото нещо , за което могат да бъдат използвани привлечени средства. За нас е от първостепенно значение да обхванем всички деца и да има място за всяко в детските градини.“- категоричен бе Гуджеров.

Това е и държавна политика. Образованието е поставено като топ приоритет на сегашното управление на държавата. За нашата община това е четвъртата детска градина за последните 10 години, което е много добър индикатор, че младите хора остават да живеят и работят в Раковски.“- каза тогава Шишков.

„С построяването на този обект изпълняваме един много важен ангажимент, който поехме 2015 година, а именно осигуряване на места в детските градини за всички деца. Проблемите на родителите при приема на децата им вече са история.“- заяви кмета Гуджеров и шеговито добави :“Правете деца, ние ще правим детски градини!“