Кога ще санират нашите управляващи блоковете в град Раковски и село Шишманци

саниранеЖилищните блокове в гр.Раковски

< саниране >

Във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на много фамилни жилищни сгради предстои изпълнението на строително монтажни работи по саниране на жилищните сгради в град Раковски и село Шишманци. Прогнозната стойност на проекта ще бъде около 1 330 000 лева, а крайния срок на поръчката е до 31.12.2016 година. Бяхме информирани от Община Раковски, че към момента е даден ход на процедура за избор на изпълнител след, което предстои да се проектира на работна фаза и да се започне реалното изпълнение.

Националната програма за саниране предвижда да се финансира за нейна сметка конструктивното укрепване на сградата. Като цяло мерките за енергийна ефективност са доста мащабни по своята същност и могат да включват топлоизолация и подмяна на дограмата – прозорци и врати. Ремонт или подмяна на вътрешните инсталации и връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата. Поставяне на соларни панели, ремонт на електроинсталацията в общите части, енергоефективни мерки в асансьорите.

Ремонта на многофамилните жилищни сгради построени през 1982 – 1983 година в град Раковски и село Шишманци предвижда топлинно изолиране на външните стени, тъй като топлофизичните характеристики  на сградата не отговарят на изискванията към момента, подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, както и топлинно изолиране на пода, основен ремонт на покрива, подмяна на входните врати за достъп до сградите, ремонт на стълбищните парапети в общите части, цялостна подмяна на елекро захранващата мрежа, както и на осветлението на общите части, изграждането на нова мълниезащитна инсталация и нови системи за домофони и контрол за достъпа в сградата.

Ползата от енергийното саниране на 34 годишните сгради несъмнено ще доведе до намаляване на енергийните разходи не само за отделните жилища, където собствениците ще усетят предимствата и по сметките за ток, които се предвижда да са с до 40% по ниски, но и за сградата като цяло.

При всички положения топлоизолирането ще даде положителни икономически показатели за клиентите. Съвместно с целия пакет от ремонтни дейности ще се постигнат отлични резултати. Санирането на сградите е един от най – сигурните начини за намаляване на атмосферните влияния върху тях. Друг огромен плюс от извършването на ремонт по цялостно саниране на многофамилните жилищни постройки е естетическата красота на завършения вид на конструкцията.