СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО НА ПОЗИЦИЯ „МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ, МЛАДЕЖКИ МЕДИАТОР“

 

ДБТ Раковски обявява подбор за 1 работно място  по НП „Активиране на неактивни лица” на позиция „младши специалист, младежки медиатор” с място на работа Община Раковски.

Изискванията към кандидатите са:

·  Да е безработно лице, регистрирано в Дирекция „Бюро по труда”;

· Образователна степен – придобито висше образование;

·  Възраст – до 29 г.;

· Специалности на висшето образование: педагогически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки;

· Минимален изискуем професионален опит – не се изисква;

· Компютърни умения за работа с ОС Windows и MS Office.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване (по образец);

2. Автобиография;

3.Копие на документ за завършено образование, специалност, квалификация;

4.Декларация относно чл. 107а от КТ;

5.Копия на други документи – ако има такива: за компютърни умения, за владеене на език; за удостоверяване на трудов стаж (трудова книжка) и т.н.

Документите се подават от 02.09.2016г. до 16.09.2016г. в ДБТ Раковски на ул. „Г. С. Раковски” 108а, ет. 4, стая 9.

Подборът се извършва по документи (от ДБТ Раковски) и чрез събеседване (от Община Раковски).

 Допълнителна информация за Програмата и условията за кандидатстване може да получите в ДБТ Раковски, ул. „Г. С. Раковски” 108а, ет. 4. стая 9, тел. 03151/24 28 (Ана Димитрова, мл. Експерт).