Последни новини

МИГ-Раковски


Среща-консултация на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Раковски

Приключи процесът на консултиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Раковски

Сред изключително голям интерес и присъствие премина процесът на консултиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Всички предложения от присъстващите по време на…


Екип на МИГ-Раковски и членове на Общото събрание

Местна инициативна група-Раковски изпълнява проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ изпълнява проект по договор № РД 50-166 от 07.12.2014 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1…