Технически прегледи на земеделска и горска техника

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Раковски уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, в изпълнение на Закон за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (изм. ДВ. Бр. 95/8.12.2016 г.), ОД „Земеделие” гр. Пловдив ще извърши технически прегледи на зърнокомбайните, сламопресите и харманската техника за 2018 г., в Община Раковски по приложения график:

дата

Община

Населено място, фирма

Място на ГТП/контрола/

Време на провежда

не

Инспектори

26.06.2018 г.

Раковски

Общината

По предварителна заявка за ГТП на тел. 0876 503332

Непреминали на ГТП 2018 г., гл. инсп. Узунова

09.00 – 14.00 ч.

Узунова