Ученици от ОУ „Христо Смирненски“ бяха на училищен обмен в Полша 

Ученици от ОУ „Христо Смирненски“ бяха на училищен обмен в Полша по проект „E-Learning Interactive Open   School “ по програма „Еразъм +“ КД2: Сътрудничество за иновации. Координатор на проекта е Университета в гр. Патра, а партньори са училища от Италия, Полша, Румъния, България, Турция. По време на мобилността беше апробирана образователната платформа E-Learning Interactive Open School  http://www.elioserasmusplus.eu  , в която учителите публикуват електронни уроци, идеи за  преподаване, които да бъдат в помощ на други учители от цяла Европа, а учениците споделят своите истории за умения, които са придобили в училище и им помагат да се развиват в постоянно променящия се свят.
Нашите ученици намериха много нови приятели и едновременно с това развиха своите езикови и дигитални компетентности. В културното опознаване на страната беше включено посещение на „Хидрополис“ в град Вроцлав, замъка в Антонин, където е свирил прочутия композитор Шопен и посещение на прекрасен парк и дворец в Голучов.
„Горди сме, че предоставяме на нашите учениците възможност да открият европейските измерения на образованието и да повишат своето самочувствие като граждани на света.“-Коментираха от учебното заведение
#ELios #ELearningInteractiveOpenSchool #Erasmus