В ОУ „Христо Смирненски“ се проведе ден на ученическото самоуправление

Днес, 09 май, 2024 г. управлението на ОУ „Христо Смирненски“ – град Раковски беше в ръцете на учениците Ванеса Романова – директор, Антония Баданова – зам.-директор учебна дейност и Никола Николов – зам.-директор административно-стопанска дейност.
По време на своя „еднодневен мандат“ те наградиха учениците, спечелили в училищния конкурс „Земята – наш дом“, разгледаха работата по проект „Успех за теб“, правиха справки в електронния дневник, общуваха с учителите и решаваха възникнали казуси.
Успяха да усетят отблизо с какво е свързана работата на управленския екип и ежедневните отговорности.
09 май се отбелязва като ден на ученическото самоуправление.
„Целта на този традиционен ден, когато учители и ученици сменят местата си, е да накараме нашите възпитаници да погледнат на живота в училище от друг ъгъл, да почувстват колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците.
 
Коментираха от ръководството на училището.
Ето учениците, които днес бяха в ролята на учители: