ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

СЪОБЩЕНИЕ

    Общинска администрация – гр. Раковски уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, стопанисващи имоти в близост до Бензиностанции на „Лукойл България” ЕООД, с. Белозем, за предстоящи дейности по частично възстановяване на репери и контролно-измервателни колонки за измерване и контролиране на стационарния, общия и поляризационен и поляризационния защитен физико-химечен потенциал на магистралния нефтопродуктопровод, при което е възможно същите да бъдат засегнати.

Дейностите по възстановяване на съоръженията на „Лукойл България” ЕООД ще започнат на 20.07.2016 г. и ще се извършат от фирмата изпълнител при събрана реколта.