декември 2016

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски бе наградено със сертификат за качество за цялостно изпълнение на проект по Еразъм+

На официалната церемония по награждаване на отличените проекти г-н Диян Стаматов – зам. министър на МОН и г-жа Татяна Калканова -изпълнителен директор на Центъра за…


Инициатива – Подари усмивка на дете

През изминалата неделя инициативна група в състав- Рангел Матански, Ваня Загорска,Юлия Матанска, Веселин Делипетров Иван Масалджийски, Катерина Масалджийска, Богдана Шкодрова ,Тери Рабаджийска,Татяна Николова, Йоана Бъмбина,организираха уикенд…