ноември 2018

Йонко Земярски: Мечтите могат да се постигнат ако вървиш към тях стъпка по стъпка

Визитка: Йонко Земярски е на 45 години от Раковски. Основното си образование завършва в родния си град, а средното в Професионалната гимназия по битова техника…
Кметът на Белозем Иван Тачев посрещна министърът на транспорта

Министърът на транспорта Росен Желязков направи инспекция на проекта за модернизация на жп линията Пловдив – Бургас. Той се запозна на място със строителните дейности…
Втори срок на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.033 – „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА втори срок на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.033…