Интервюта
Мария Гиева – Изплънителен директор на МИГ-Раковски: над 4 млн. евро могат да бъдат усвоени чрес местна инициативна група – Раковски

– Здравейте, г-жо Гиева, през 2015г. приключи изпълнението на проектите по Стратегията за местно развитие от предишния програмен период, удовлетворена ли сте от постигнатите резултати?…