инж. Деяна Загорчева: Ще бъда посредник между общинския съвет и жителите на общината

 

Инж. Деяна Загорчева е магистър по Счетоводство и контрол и преподавател по професионална подготовка. След успешно обучение става посланик на ЦЕРН/Европейската организация за ядрени изследвания/. Семейна с едно дете.

Инж. Деяна Загорчева е кандидат за общински съветник  от  листата на ПП ГЕРБ.

Номер в интегралната бюлетина 43 и номер на преференция 109

 

 

Защо е важна ролята на общинския съветник и с какво смяташ , че ще бъдеш полезна  на жителите на община Раковски в новия общински съвет?

Ролята на общинския съветник в “ местния  парламент  “ е изключително важна .Той участва активно във взимането на решения, внася предложения  и искания от  различен характер  от жителите на общината.

Аз като учител  умея  да изслушвам хората и  ще  бъда  полезна  именно с  това :  да чуя техните искания , препоръки, критики от различно естество  и да ги предложа в общинския съвет  за разрешаването им. Ще бъда посредник  между  общинския съвет  и жителите на общината.

За какво ще работиш ако вотът на избирателите те „ сложи “ в местния парламент ?

Ще работя още за  благоденствието на общината и  на жителите й .

Аз работя в сферата на образованието. Ще бъда  активна  в  развитие на  училищата и  детските градини. Трябва да се оптимизира  средата,  в която учат, играят и се развиват. Ще дам всичко от себе си да мотивирам учениците, за  да имат по –добри възможности за реализация, защото  Земята  се осветява от слънцето, а човек от знанието.

С какви амбици и влизаш в предизборната надпревара ?

Амбициите са  ми да  получа  доверието на хората  и да стана част от екипа на Павел Гуджеров. Да се продължи работата по настоящите проекти и да стартират нови, да се  работи за благоустройството на общината. Всичко това е в интерес на всички нас жителите на община Раковски.

 Какво е да си част от печелившия отбор на Павел Гуджеров ?

Да си част от печелившия  отбор  на Павел Гуджеров   е  голяма отговорност , която те задължава да си амбициозен , достоен и съпричастен с проблемите на общината , с  желание  за успехи и развитие и не на последно място да имаш неговото темпо за работа , работа, работа .

 

Купуването и продаването на гласове е престъпление