ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА „ЛЕГИЯ“ АД

Дирекция „Бюро по труда” Раковски 

кани всички търсещи работа лица

НА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА, С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

Легия АД,

която ще се проведе на 26.10.2016г. /сряда/  в производствената база на работодателя

град Раковски,  бул. “Г. С. Раковски”  № 47 от 16:00ч. до 18:00ч.

в заседателната зала на III-я етаж.

За допълнителна информация:

тел. 03151/ 24-28