„Празник по никое време“ за децата в риск от Раковски

В навечерието на 1 юни за специалните деца от Центъра за обществена подкрепа в Раковски гостува театър „Весел“ от Велико Търново. „Празник по никое време“ е спектакъл с музикални и куклени етюди, игри , изненади и песни.

Друго интересно събитие за специалните деца от ЦОП-Раковски бе участието им в ателиета по интереси по повод отбелязване на „Щъркелов ден” – ден на осиновените деца, организиран от БАОО. Посещение на Детски научен център „Музейко” в гр. София премина много забавно с много положителни емоции и преживявания. След официалното откриване на събитието, децата бяха разпределени в три ателиета по интереси: готварство, йога, изработване на маски. Отвън пред сградата истинска пожарна кола и пожарникари предизвикаха възторжен интерес сред малчуганите. Пожарникарите обясняваха и показваха как работи и кое за какво се използва. Голяма част от децата не знаеха нищо за Щъркелов ден и им беше много интересно да научат. Получиха и много подаръци от организаторите. По-късно цялата група, деца и ръководители разгледаха заедно с помощта на екскурзовод всички секции на ДНЦ „Музейко” .

Щъркелов ден е една възможност деца и техните родители да се почувстват щастливи и горди с осиновяването. „Щъркелов ден“ – това е денят, в който едно дете открива своето семейство завинаги. Отбелязва се като втори рожден ден – с много песни, танци, торта и свещички. С популяризирането на този празник желанието на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО) е да насърчи родителите да не създават тайна на осиновяването и да говорят открито с децата си. Както и да приобщят хората, които не са свързани пряко с темата осиновяване, но с позитивното си отношение ще спомогнат за нейното по-толерантно възприемане.

Центърът за обществена подкрепа в Раковски започва своята дейност през октомври 2007 година и повече от 9 години предоставя алтернативни социални услуги, насочени към превенция, социална интеграция и реинтеграция на деца в риск и техните семейства. Центърът работи в момента напълно безплатно с около 20 деца.

В ЦОП-гр.Раковски е сформиран екип от различни специалисти, работещи в областта на детското развитие, семейното функциониране и закрилата на детето- социални работници , логопед, рехабилитатор, ресурсен учител и медицинско лице.

Центърът разполага с необходимата материална база за индивидуална и групова работа с деца: психологичен кабинет за психомоторика и сензомоторика, логопедичен кабинет, зали за двигателна рехабилитация , за развитие на социални умения и групова зала.

Работата на центъра за обществена подкрепа е насочена към деца с увреждания, родители на деца с увреждания, деца жертва на насилие, деца с отклоняващо се поведение, родители нуждаещи се от подкрепа, потенциални осиновители и приемни семейства.

Екипът на ЦОП гр. Раковски работи активно и в направление обучение на кандидат –осиновители и подкрепа на родители осиновили деца.

„Желанието ни е да възпитаваме добронамерено и хуманно отношение спрямо процеса осиновяване, като започнем от най-малките – децата. Защото, както казват от Българска асоциация осиновени и осиновители БАОО „Осиновяването не е срамен акт, а нещо прекрасно, което трябва да се споделя и показва!”- обясни директорът на ЦОП-гр.Раковски Красимира Патазова.

„Нашата мисия е всяко дете има право на щастливо детство и подаваме ръка, за да бъде това реалност. Децата и младите хора се нуждаят от подкрепа и сигурност поради много бедност, необгриженост, насилие, изолация, увреждане, липса на семейна  топлина, злоупотреба от страна на възрастни и други деца. Затова нашата цел е подкрепа на семействата в осигуряването на безопасна и сигурна среда за децата. “ – разказва Красимира Патазова.

Екипът на ЦОП -гр.Раковски работи за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, чрез подкрепа на техните семейства.

„Ние помагаме на децата да разберат, че бягството не е единственият изход от проблема.Полагаме усилия да се върнат обратно в класната стая. Помагаме им да открият онова нещо, заради което да останат.Учим децата как да разпознават насилието, как да се предпазват от него и към кого да се обърнат, ако станат свидели или жертва на насилие.Ние вярваме, че най-доброто за детето е да расте в семейна среда и работим за да бъде възможно това.Работим за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, чрез подкрепа на техните семейства.Подаваме ръка на децата със специални нужди и техните семейства, за да се справят с предизвикателствата на живота.“- допълни Патазова.