Продажба на дървесина на физически лица

     С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Общинска администрация-Раковски уведомява населението, че ТП “ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО-ТРАКИЯ“, с. Стряма е определило лимит за продажба на дървесина на физически лица за собствени нужди през 2017 година за гр. Раковски 180/90 съответно пр. куб.м./пл.куб.м.

Важно е да се знае, че става въпрос за закупуване на дървесина, която желаещите лица трябва самостоятелно да добият.

Право да добият и съответно закупят дървесина за лична употреба, без право на продажба имат физически лица, които не са търговци.

Желаещите от гр. Раковски да добият и закупят дървесина следва да се запишат при Чавдар Работов, домакин в Община Раковски, в срок до 15.06.2017 год.

 

Павел Гуджеров

Кмет на Община Раковски