свободно работно място на длъжността „Медицинска сестра в ДГ ”Радост” – с.Стряма

   ОБЯВА

                             свободно работно място на длъжността „Медицинска сестра“

в

ДГ”Радост” с.Стряма

 

1.Изисквания за заемане на длъжността:

  • Завършено висше медицинско образование
  • Да притежава добри комуникативни умения
  • Да притежава компютърна грамотност
  • Да не е лишен по съдебен ред от правото да упражнява посочената длъжност
  • Професионалния опит ще се счита за предимство

2.Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:

  • Заявление
  • Автобиография
  • Ксерокопие на дипломата за завършено образование
  • Ксерокопие на документ удостоверяващ професионален опит

 

Приемане на документи в сградата на Общината,етаж 2,стая №1-отдел

„Човешки ресурси” в срок до 17:00 на 30.06.2017г.

 

Изборът на кандидати ще се стане след разглеждане на подадените документи и провеждане

на събеседване с одобрените  по документи кандидати.

 

Информация относно датата и часа за провеждане на събеседване ще бъде получена лично след изтичане на срока за подаване на документи.

 

За  допълнителна информация:

телефон за контакти:03151/2346

или на място в Община Раковски

гр.Раковски пл.България № 1