Раковски на война с наркотиците

Раковски

„Проблема с наркотиците за всички е видим и няма да се разреши от сам или защото сме избрали да извърнем поглед и да се престорим че го няма. Ефективно може да се борим с проблема „НАРКОТИЦИ“, само ако всички ние обединим усилията си, не да правим само стихийни инцидентни кампании, а добре планирани и организирани действия“ с тези думи Кмета Гуджеров откри кръглата маса на тема „Да изчистим Раковски от наркотиците“. Кръглата маса бе организирана от Кмета на общината, като в нея се включиха заместник-кметове, Председателя на общински съвет, лично началника на РУ Полиция г-н Сейреков и други служители на МВР, енорийски свещеници, общински съветници, директор на Дирекция „Социално подпомагане“, директори на училища в общината и кметове на населени места от общината.

Повече от два часа всички участници анализираха проблема във всичките му аспекти и предлагаха мерки както за превенция, така и за борба с разпространението и зависимостта от наркотици. „Всички получени предложения предстои да бъдат организирани в програма и всеки в рамките на своите компетенции да поеме ангажименти за изпълнение. Това няма да е единствената среща по този проблем напротив, срещите на тази група ще бъдат регулярни и дори ще се стараем да разширяваме състава й.“, коментира Кмета на общината, като също каза, че ще бъде търсен и опита на други успешни организации като „Майки срещу дрогата“.

За по-голяма част от мерките, които са предложени коментар не бе даден с цел тяхната по-добра ефективност.