Павел Гуджеров

Подписан е договор по проект за „Нов център за социално включване и развитие, социална рехабилитация и интеграция в общността“ по Стратегията на МИГ Раковски

  На 14.10.2020 г. Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Тресия Путиядат – Председател на Девическо монашеско…


Министър Ивелина Василева и кметът на община Раковски Павел Гуджеров откриха обновеното НЧ“Св. Св. Кирил и Методий“

Министърът на Околната среда и водите – Ивелина Василева, изпълнителния директор на НДЕФ – Камелия Георгиева и кметът на община Раковски -Павел Гуджеров съвместно прерязаха…499 981, 64 ЛВ. БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЩИНА РАКОВСКИ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

Община Раковски постигна успех, след като подготви и представи проектно предложение за „Предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда на територията на Община Раковски“, чрез…


ОПАСНОСТ В СЕЛО БЕЛОЗЕМ

   Преди няколко седмици, жител на село Белозем минавайки покрай съоръжението на „Кумник“ намиращо се в землището на населеното място забелязва нещо необичайно и странно….


ГРАД РАКОВСКИ С НОВИ УЛИЦИ

В петък 15.07.2016 година в присъствието на граждани, служители на Общинска Администрация и общински съветници, кмета на община Раковски г-н Павел Гуджеров и представителя на…