Последни новини

Мария Гиева

Отзвук от срещата на тема „Инструменти за развитие на местните инициативни групи, местните общности и територии“

Мария Гиева и Веселина Канева от МИГ Раковски взеха участие в среща на тема „Инструменти за развитие на местните инициативни групи, местните общности и територии“….Община Раковски с двама заместник-председатели в Националното Сдружение на Общините на Република България (НСОРБ)

Общинските съветници от Община Раковски Мария Гиева и Рангел Матански бяха избрани за заместник председатели на постоянни комисии на Националното сдружение на общините на Република…