156 години от рождението на Владимир Вазов, непобедимият генерал