Стряма


Община Раковски предоставя топъл обяд за 250 човека в нужда

„Освен с приоритетното асфалтиране и благоустрояване на уличната мрежа, община Раковски е и социална община и изпълнява редица програми и ангажименти. Тази социален проект за…