Последни новини

Раковски

„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001 – 19.034 – S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 19.02.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и директорът на ОУ „Гео Милев“, село Белозем –…


С КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ И МНОГО ПОДАРЪЦИ „КЪЩАТА“ В СЕЛО МОМИНО СЕЛО ПОСРЕЩНА ДОБРИЯ СТАРЕЦ

Екипът на „Местна инициативна група Раковски“ присъства на коледното тържество на децата от „Къщата“ в село Момино село, реализирано в изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция…