Четвъртокласниците на ОУ „Христо Ботев“ със страхотни резултати на националното външно оценяване

Отново от ОУ „Христо Ботев“ имат ученици достигнали пълни 100 точки на НВО. 

За поредна учебна година резултатите на училището  са по-високи от тези за област Пловдив и страната.

Това е първият випуск който завършва обучението си в начален етап в целодневна форма на обучение в смесен блок от 1. до 4. клас.

От ръководството на училището поздравяват четвъртокласниците и техните преподаватели за отличното им представяне.