Избраха Мария Гиева за заместик-председател на постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони на НСОРБ

На 16 май в град София се проведе учредително заседание на постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони. Постоянната комисия по земеделие и развитие на селските райони (ПКЗРСР) е една от комисиите с най-широк обхват от дейности. Все пак 215 от всички 265 общини попадат в дефиницията за селски район, според националния Стратегически план за развитие на земеделието.

Новият състав на Комисията е 154 представители от 101 общини. От тях кметове са 23, председатели на общински съвети – 12, заместник-кметове – 32, 18 общински съветника и 68 общински експерти.

В учредителното заседание на комисията участваха 48 от нейните членове. Те единодушно преизбраха своя председател д-р Красмир Джонев, кмет на община Летница.

Председателят ще има 5-ма заместници, един от които е председателят на общински съвет – Раковски Мария Гиева.

Останалите заместник-председатели са: 

-Петко Пенков – председател на ОБС – Троян

-Айваз Чакър, заместник-кмет на община Дулово

-Борислава Братоева, заместник-кмет на община Сливо поле

-Нехрибан Ахмедова, кмет на община Венец