На 14 март отбелязваме Международния ден на математиката

Международният ден на математиката се отбелязва на 14 март по целия свят. Всяка година на тази дата всички страни са призовани да участват в честванията като организират различни събития за ученици, студенти, музеи, библиотеки и за широката общественост. Денят е честван за първи път през 2020 година.

14 март е избран за Международен ден на математиката, тъй като на тази дата в много страни се отбелязва т.нар. „Ден на Пи“. Той е наречен така на числото π, което представлява отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър и е приблизително равно на 3.14.

В ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Христо Смирненски“ бяха проведени състезания за всички любители на математиката.