Община Раковски започна залесяване на горския си фонд след близо четвърт век

Раковски е единствената община в Пловдив област, която след десетилетия стартира възобновяване на горските си територии. След промяна в закона за горите през 2011 г. общините сами трябва да организират залесяването.

„Първите залесявания са през 2000 г. по договор с горско стопанство Стряма, сега ДГС Тракия. Създадени са върху земеделски земи общинска собственост със средства изцяло от Държавна Агенция по горите. Земите са по поречието на р. Стряма в землището на с.Стряма на площ 250 дка. Последното залесяване е през 1996 и 1997г. Оттогава до настоящият момент залесяване не е имало. „- обясни инж. Евгени Дидов от фирмата изпълнител „Дервос Груп“ ЕООД.

В мандата на кмета Павел Гуджеров освен , че се стопанисват съществуващите горски площи , започват да се създават и нови.

Общинският кмет отиде на място , за да проследи залесяването на първия терен с площ от 20 дка.

„Горският фонд на община Раковски е много малък и не е рентабилно да се поддържа екип от специалисти и експерти, както и специализирана техника. За поддържането на общинските гори общината възлага това на оторизирана в тази сфера фирма. Тя залесява, отглежда и организира използването на дървесината за нейна сметка според общинския горски план. По договор общината има само контролни функции и не заплаща нито стотинка.“- коментира кмета Гуджеров.

В момента се залесяват 20 дка. с 550 фиданки хибридна топола. Работи се по метода дълбочинно залесяване чрез сондиране. Залесява се на 1.50 /1.80 м. дълбочина. На места терена е доста тежък заради тежката глинеста почва.

След залесяването лесовъдите от фирмата изпълнител „Дервос Груп“ ЕООД ще полагат грижи за растежа на засадените вече млади култури. Отглеждането ще продължи 5 години с окопаване , боядисване на своловете, последващо окопавне, поливане, филизене, кастрене. След 15 години дръвчетата ще бъдат готови за ползване според изготвения през 2015 г. горски план за територията на община Раковски.

Предстои да бъдат залесени още 10 дка. общински площи в землището на град Раковски.