Откриха нова занималня в село Шишманци

Добрите инициативи в Община Раковски продължават, въпреки усложнената епидемична обстановка. На 16.11.2020 г., Кметът на Община Раковски – Павел Гуджеров, Председателят на Общински съвет Раковски – Рангел Матански, Заместник кмет на Община Раковски – Татяна Бакова, Кмет на с. Шишманци – Александър Атанасов, Общински съветник – Елена Узунова и Общински съветник – Генчо Тодоров присъстваха на откриването на новата занималня в с. Шишманци за деца от 2 до 8 клас. С решение на Общински съвет Раковски, сградата на вече нефункциониращото училището в с. Шишманци е преотстъпена безвъзмездно на фондация „Да Джипси Проджект“ с представител Илия Русев. Г-н Русев заедно със съпругата си, безвъзмездно помагат на децата в учебните им занятия, като дейността им не е била финансирана по проект от Европейски съюз.

Учебният процес функционира успешно от 4 години и добрите резултати са вече налице, но до  този момент занятията са се провеждали в друго помещение, което поради нарастване на броя на децата става недостатъчно, като пространство и условия за провеждането му. Всяко дете, което иска да се включи в занималнята, трябва да спазва определени правила. Изисква се редовното посещение на учебно заведение и поддържането на успех в училищните занятия над 4. Освен подобряването на успеха в училище, при децата посещаващи занималнята на г-н Русев, се наблюдава усъвършенстване във възпитанието, толерантност и търпение. По-специфичното при занятията с г-н Русев е връзката, която се изгражда преподавател – родител – ученик. По този начин се стимулира не само повишаването на успеха в училище, а и моралното израстване.