Отлично представяне на учениците от ПГСС-Белозем в XXIII-тия Международен екологичен форум „Сребърна“ 2024г. в гр. Силистра

Отлично представяне на учениците от ПГСС-Белозем в XXIII-тия Международен екологичен форум „Сребърна“ 2024г. в гр. Силистра с ръководител г-жа Красимира Патазова.

С подкрепата на училищното ръководство, участничките от ПГСС – Белозем имаха възможност да премерят сили с гимназии и еко-клубове от България и Румъния и представиха за пореден път ПГСС с. Белозем по достоен начин.

Те взеха участие в конкурса за екологични проекти, показвайки грижа и ангажираност към проблемите свързани с опазването на околната среда.