Паспортна служба при РУ – РАКОВСКИ няма да работи на 26 февруари, 2024 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч.

Във връзка с предстоящо обновяване на оборудването в „Паспортно служба“ при РУ- Раковски, град Раковски, ул. „Христо Ботев“ № 41, същата няма да работи за времето от 10:00 часа до 15:00 часа на 26 февруари, 2024 година.