Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ поздрави учениците, които се класираха на Националното финално състезание на /СБНУ/ за ученици І – ІV клас

Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ поздрави  учениците си, които се класираха на Националното финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас.
Право на участие в Националното финално състезание имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания.