Сребърни и златни сватби в Енория“Пресвето Сърце Исусово“

На 14 май, неделя в Енория „Пресвето Сърце Исусово“се честваха златните и сребърните сватби на няколко семейни двойки! Нека покровителството на Дева Мария да ги води и закриля винаги!

Снимков материал сестра Svetla Zekova