Учениците от начален етап на ОУ “Христо Ботев” бяха част от кампанията на Бъди Еко с Лайънс

В продължение на месец учениците от начален етап на ОУ “Христо Ботев” бяха част от кампанията „Бъди Еко с Лайънс“, организирана от АЛК на Д130 България в партньорство с ЕКОПАК България. За община Раковски Кампанията #БъдиЕкоСЛайънс е подкрепена от Лайънс клуб Раковски, а БУЛЕКОПАК АД е партньор на инициативата на местно ниво.
С голям хъс и ентусиазъм малките ученици се включиха в събирането на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, което е II етап от инициативата. В него класовете се състезават коя паралелка ще предаде по-голямо количество пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. За да приемат учениците участието като отговорност към опазването на околната среда, класните ръководители в I етап на кампанията, запознаха децата с ползите от разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране.

Вече всички очакват с трепет и вълнение резултатите от класирането, но най-важното е, че във времето на кампанията децата разбраха, че всеки ден могат да правят нещо малко, за да живеем в един по- добър и чист свят.