Учителката Даниела Говедарска от ОУ „Христо Ботев“ е удостоена с награда на РУО – гр. Пловдив

на 22 май учителката на ОУ „Христо Ботев“ Даниела Говедарска бе удостоена с награда на РУО – гр. Пловдив. Наградата се присъжда за доказан висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Пловдив.