юни 2019

Откриха два тенис корта, баскетболно и стрийтболно игрище в Раковски, Павел Гуджеров:“ Ще развиваме спорта и в бъдеще“

Кметът на община Раковски преряза лентата на  два тенис корта, баскетболно и стрийтболно игрище в Раковски на скромна церемония. Новите спортни  съоръжения са част от…Кметство с. Белозем, община Раковски и Зелени Балкани взеха участие в 16-тата ежегодната среща на Европейските села на белия щъркел

Събитието се проведе в периода 12 – 15. 06. 2019г. в района на Чешиново – Облешево, Република Северна Македония, които е местния представител на селата…
О Б Я В А За прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, финансирана чрез „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. О Б Я В А За прием на проектни предложения към Стратегията за…ТРИ ПРОЕКТА С ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ ОЧАКВАТ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ОТ МИГ РАКОВСКИ

През месец юни продължава усилената работа на екипа на МИГ Раковски по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие по процедури към Оперативна…


Община Раковски с грижа за хората в неравностойно положение и възрастни в риск

Екипът на общинския кмет Павел Гуджеров с ресор „Европейски програми“ входира нов проект за предоставяне на социална услуга на хора в неравностойно положение. Проектът е…