Генчо Тодоров е преизбран за председател на НЧ „Просвета 1909“ – с. Белозем.

На 21.03.2024 г. се проведе отчетно-изборно събрание на членовете на читалище „Просвета 1909г.“ – с. Белозем.

Събранието избра Генчо Тодоров отново да бъде председател на читалището.

„Уважаеми жители на село Белозем ,Уважаеми членове на НЧ“Просвета“1909г . Благодаря за доверието,с което ми дадохте. възможността още три години да работя като председател на НЧ „Просвета 1909“- с. Белозем .

За мен е чест, че за трети път ми възложихте тази голяма отговорност! Благодаря ви за доверието, то означава за мен само едно – че трябва да продължа с още повече упоритост и воля да отстоявам интересите на културната ни институция. Чака ни много работа. Поздравявам новото ръководство и настоятелство на читалището и вярвам, че ще срещам подкрепата Ви и в трудностите, и в успехите. Знам, че ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ!“

Бяха първите думи на Генчо Тодоров след преизбирането му за председател.