Кампания “ Моя специален приятел“

Екипът на ЦОП Раковски приключи работата си по една малка, но много благородна кауза, а именно събиране на средства за дете в нужда. Благодарение на усърдието на децата от ОУ „Хр. Ботев“ , ОУ “ Хр. Смирненски“ и съпричастността на граждани от общността ,са му  осигурени 76 топли обяда. Инициаторите  благодарят за подкрепата и проявената добронамереност на всички взели участие в тази кампания.