На 2 март, 2024 г. ще се проведе кулинарно състезание „Cupid’s spoon“