Не на наркотиците

От 06.12.2016г. до 23.01.2017год.Местната Комисия за Борба с Противообществени Прояви на Малолетни и Непълнолетни /МКБППМН/  при Община Раковски, по повод проведена кръгла маса на тема „Не на наркотиците” инициира обиколка по всички основни училища в Общината – ОУ“Хр.Ботев“ гр.Раковски, ОУ“Хр.Смирненски“ гр.Раковски, ОУ“Гео Милев“ с.Белозем, ОУ“Отец Паисий“ с.Стряма, ОУ“Петър Берон“ с.Чалъкови и ОУ“Хр. Ботев“ с.Шишманци.

Срещите се проведоха между ученици от 7 и 8 клас и бивши наркозависими от комуна „Рето-Надежда”с.Войводиново,обл.Пловдив.

Беседите бяха на теми – „Видове наркотици, как да ги разпознаем“, „Вредата от употребата“, „Средата на общуване и кога да кажеш НЕ“ и „Неизличимите последици за теб и твоите близки“.

В свободен ред се задаваха въпроси от учениците, като се наблюдава засилен интерес по темата и нуждата от по-честа разяснителна кампания за подрастващите.

След като бяха обходени всички основни училища, доброволците от комуната посетиха и двете гимназии на територията на общината – ПГ“ П. Парчевич“ гр. Раковски и „Професионална гимназия по селско стопанство“ с.Белозем.

Кампанията „Не на наркотиците“ ще продължи и през настоящата 2017год.