Площадка за екстремни спортове и нов физкултурен салон са новите придобивки за община Раковски

С нови два одобрени проекта се похвалиха от общинска администрация в Раковски. Те са поредните класирали се и получили одобрение в мандата на кмета Павел Гуджеров.

Единият от тях е за изграждането на нов физкултурен салон на ОУ“Гео Милев“ в Белозем, а другият за площадка за екстремни спортове в Раковски.

Проектите са одобрени от Държавен фонд „Земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони с подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура“ и „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“.

Новият физкултурен салон на училището в Белозем ще бъде построен и оборудван с всичко необходимо за функционирането му. Стойността на проекта е 484 427,46 лв.

Площадката за екстремни спортове ще включва скейт и байк шанса и ще бъде изградена на терена на обособения огромен спортен център между двата квартала на Раковски „Секирово“ и „Ген.Николаево“. Стойността на одобрения проект е 81 978,30 лв. В новоизграждащият се мащабен спортен център вече има изградени волейболни игрища, предстои откриването на две футболни такива заложени в бюджетната програма на общината, а в бъдеще ще бъде построен и голям градски плувен басейн. Към спортният комплекс ще има обособени и 66 паркоместа.

Кметът Гуджеров похвали ресорният си заместник Йовко Романов за добре свършената работа по двата одобрени проекта.

Предстои подписването на договорите и процедура по избор на изпълнител. При благоприятни обстоятелства обектите по двата проекта ще бъдат готови до края на годината.