Раковски залесява активно в Седмицата на гората, кметът Гуджеров: „Най-доброто време да засадиш дърво е преди 20 години. Следващият най-добър момент е днес“

В седмицата на гората от 1 до 7 април Община Раковски 35 фиданки – бреза, колоновиден дъб и габър и лирово дърво на алеята пред централния градски парк в общинския център. Две плачещи върби пък бяха засадени около паметника на загиналите раковчани във войните за национално обединение на България.

Инициативата е на зам. кметът Татяна Бакова и в нея се включи освен кмета на общината Павел Гуджеров, секретаря на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Веселин Делипетров, а също и децата от общинския клуб „Родолюбец“ и децата -скаути.

„Най-доброто време да засадиш дърво е преди 20 години. Следващият най-добър момент е днес. Надявам се, че с общи усилия ще успеем да съхраним новозасадените дръвчета. Горите са белите дробове на планетата и със засаждането на всяко дърво пречистваме въздуха, който дишаме ние и нашите деца!“- каза кметът Гуджеров, който засади лично няколко фиданки дъб и габър на път за столицата , където днес актува два важни за общината проекта по ПУДООС .

Друга инициатива свързана със седмицата на гората бе посещението на две четвърти групи на деца от ДГ“Синчец“ в Белозем и ДГ“Радост“ в Стряма в Държавно горско стопанство /ДГС/“Чекерица“ край Стряма.

Отбор „Пчелички“ и отбор“Смелите патета“, както сами се нарекоха малчуганите засадиха едно широколистно дърво -липа и едно иглолистно- кипарис в землищото на горското стопанство.

Лесовъдите на ДГС“Чекерица“ напътстваха децата в залесяването, като нагледно им обясняваха за разликата между шрикилостните и иглолистните дървета, за размножаването на дървесните видове и за това как се определя възрастта на едно дърво.

Припомняме, че Община Раковски започна залесяване на горския си фонд след близо четвърт век и е е единствената община в Пловдив област, която след десетилетия стартира възобновяване на горските си територии. След промяна в закона за горите през 2011 г. общините сами трябва да организират залесяването.

„Първите залесявания са през 2000 г. по договор с горско стопанство Стряма, сега ДГС Тракия. Създадени са върху земеделски земи общинска собственост със средства изцяло от Държавна Агенция по горите. Земите са по поречието на р. Стряма в землището на с.Стряма на площ 250 дка. Последното залесяване е през 1996 и 1997г. Оттогава до настоящият момент залесяване не е имало. „- обясни инж. Евгени Дидов от фирмата изпълнител „Дервос Груп“ ЕООД.

В мандата на кмета Павел Гуджеров освен , че се стопанисват съществуващите горски площи , започват да се създават и нови.

В момента се залесяват 20 дка. с 550 фиданки хибридна топола. Работи се по метода дълбочинно залесяване чрез сондиране. Залесява се на 1.50 /1.80 м. дълбочина. На места терена е доста тежък заради тежката глинеста почва.

Предстои да бъдат залесени още 10 дка. общински площи в землището на град Раковски.