Училищен отбор по роботика ще бъде сформиран в ОУ „Христо Смирненски“

Училищен отбор по роботика ще бъде сформиран през учебната 2017/2018 г., който ще се подготови за участие в международното състезание за ученици FIRST LEGO League. С участието си в него учениците ще развият умения в областта на науката и технологиите и работата в екип чрез практически занимания. Всеки един отбор работи за изпълняването на социално значими мисии с роботи, създадени от неговите членове.
Програма „Роботика за България“ е по идея и  инициатива на SAP Labs България и се реализира в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“.
Бяха одобрени и менторите на отбора – Марина Матанова /учител по математика и ИТ/ и Деяна Пейкова /зам.-директор/. Те ще бъдат обучени в правилата на състезанието First Lego League, конструирането и програмирането на робот Lego Mindstrom, събирането и анализ на информацията за изследователските проекти, както и обучение за работа в екип и менторство.
Училището ще получи комплект Lego с програмируем модул Mindstorm educations 45544 и състезателнo поле, а отбора ще участва на финалния фестивал в София при отлично представяне на междинните онлайн етапи.