Връбница е, започва Страстната седмица

Днес католическата църква чества празника Връбница – Вход Господен в Йерусалим.
На Връбница литургията припомня триумфалното влизане на Исус в Йерусалим на гърба на магаре, докато цялата тълпа разстила наметала на земята и размахва палми.

На този ден в църквата се отслужва молитва и се благославят върбови клонки. Те се раздават на вярващите и всеки ги отнася до дома си за здраве. Пак за здраве се окичват с върбови клонки портите и се сплита венче от осветената в църквата върба. Върбовите клонки символизират палмовите, с които е бил посрещнат в Йерусалим Исус Христос.

Имен ден празнуват всички, които носят имена, произлизащи от названия на растения.

Това е денят, в който започва Страстната седмица, която ще завърши с възкресението на Исус.

ВРЪБНИЦА
Осанна, осанна, осанна във висините!
Хвалим Твоето име с радост в сърцата, възхваляваме нашия Бог, осанна във висинете
,, Осанна, благословен Идещият в името Господне!“
Това е Божие слово