Европейският парламент дойде в Раковски

Младшите посланици на Европейския парламент от ПГ „Петър Парчевич“ – град Раковски приеха визита на представители на Бюрото на Европейския парламент в България. През учебната 2018/2019 година ПГ „Петър Парчевич“ – град Раковски е избрано за училище посланик на Европарламента в България. Този избор предостави на учениците цветност в учебния ден и позитивни очаквания в Европа след предстоящите през месец май избори, но най-вече към ценностите, които са основа за ежедневието ни: мир, единство, равенство, свобода, солидарност, зачитане на националната идентичност и сигурност. В реализираните дейности учениците намериха вдъхновение за себе си и семействата си, за да усетят, че от 12 години са част от общност, която им носи повече позитивизъм. Младшите посланици представиха презентация на тема „Твоят глас в ЕС“ изготвена от Пламена Делянина. Чрез разработени игри бяха изпитани познанията на учениците относно знанията им за ЕС и предстоящите избори . Младшите посланици на ПГ „Петър Парчеви“ – град Раковски продължават да работят ефективно в екип, за да успеят да реализират плановете си за изграждане на своето младежко и европейско бъдеще. „Изказвам възхищението си към старанието и амбицията на децата, към труда на техните учители и благодаря за поканата за мен беше чест“, коментира секретарят на МКБППМН Веселин Делипетров, който присъства на събитието по покана на младшите посладници.