Конференция на тема: „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“

За пета поредна година Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, в сътрудничество с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София, организира научна конференция, за приноса на социалните науки при решаването на важни обществени и социални проблеми, свързани с развитието на българското общество. Тазгодишната конференция е на тема „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“.

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от актуални изследвания на Института, както и на други академични институции от страната и от чужбина. Като лектори и участници в дискусиите са поканени представители на гражданския сектор, учени и експерти от практиката от Германия, Македония и България. Ще присъстват също депутати и представители на правителството и бизнеса, които ще обсъдят цялостния напредък и поуките, извлечени след присъединяването на България към ЕС, в области като социално разслоение, икономическо развитие и солидарност, политически ред и състояние на институциите, прозрачност и отчетност на институциите и на политическите процеси, както и перспективите пред страната в утрешния Европейски съюз.

Събитието ще се проведе в София на 01.12.2017 г. от 09:00 до 13:00 часа в зала „Перла“ в хотел Даунтаун. http://hotel-downtown.net/en/.

За допълнителна информация, свързана с организацията на събитието, може да се обръщате към Диана Петрова – технически сътрудник, сл. тел: 0888026424, e-mail: institutesk@gmail.com.