Обява за събрание в село Шишманци

Уважаеми жители на Община Раковски,

Във връзка с възникналия пожар на 02.06.2017г. на територията на площадка за събиране на отпадъци, разположена в бивш стоманолеарен завод и последвалото  обявено  частично бедствено положение за с. Шишманци, Община Раковски ще се проведе събрание на жителите на Община Раковски с кмета на Общината Павел Гуджеров, председателя на ОбС Георги Лесов, кмета на с.Шишманци Костадин Иванов на срещата са поканени да присъстват експерти на РИОСВ,  РЗИ, РДНСК, служители  на РСПБЗН- Пловдив, както и представители на фирмата наемател на цеха за събиране на пластмасови отпадъци, в който възникна пожара на 2 юни.

Събранието е отворено за всички желаещи да присъстват и ще се проведе на  8 юни/четвъртък/ от 18.00 часа в Читалището на с.Шишманци.