Младшите посланици на Европейския парламент от Раковски тръгват на обиколка из училищата в Общината

Учениците от ПГ „Петър Парчевич“ – град Раковски – младши посланици на Европейския парламент, проведоха среща със седмокласниците от ОУ „Христо Ботев“ – град Раковски. Дискутирана беше темата „Цели и ценности на Европейския съюз“. Припомняме, че в края на 2018 година младшите посланици проведоха среща с кмета на община Раковски Павел Гуджеров и председателя на общински съвет Георги Лесов, а през месец март посетиха Народното събрание на република България, където бяха посрещнати от народния представител Младен Шишков. „Именно тези емоции донесоха цветност в учебния ни ден“ коментираха развълнуваните ученици, които представиха пред възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“ презентация относно „Целите и ценностите на ЕС“.

“ Смятам, че именно такива срещи са в основата на превенцията от противообществени прояви на подрастващите граждани на общината, когато по-малките ученици видят, че по-големите от тях са дисциплинирани любознателни и отговорни, тогава много по-лесно ще е и те да израснат достойни граждани, с които община Раковски да се гордее – коментира Секретарят на МКБППМН – Раковски – Веселин Делипетров, по чиято инициатива се състоя срещата.

Учениците от ПГ „Петър Парчевич“ подготвиха и лакомства за по-малките си приятели за да може срещата да придобие и сладък финал.